تبلیغات
عمار - شخصیت امام علی در آستانه 13 رجب

عمار
 
بانام علی فرشتگان مانوسند. .هرجاکه علی قدم نهندمی بوسند...پیش علی وعلم علی خیل رسل..چون ماهی درکناراقیانوسند..باعرض تبریک به مناسبت اعیادرجبیه میلادمولودکعبه علی بن ابیطالب وصی بحق رسول الله درسیزده رجب وآرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری وهمه پدران پاک ویادکنیم ازپدران آسمانی..شخصیت علی ع درعالم خلقت بی نظیربود.. واگربه تاریخ نگاه کنیم تولداومکتب اووشهادت اودرمسجدبوده که این خودش دال براثبات بزرگی ومقام معنوی وعلمی اومی باشد..درتمام احوالات انبیاوبزرگان دین وجودنداردکه همچین توفیقی نصیبشان شود.که ازکعبه تاکعبه ولادت وشهادت نصیبشان شود.شخصیت امیرالمومنین قابل وصف نیست.علی همای رحمت است.علی صراط مستقیم است.علی جلوه عدل وعدالت است.علی مدبردرامورمدیریت است.علی امیدقلب مومنین است.علی شجاع ترین سربازدین وپیامبرخداست.علی معصوم است.علی فراترارزمات ومکان است.علی جنگجوی ومردنبردومیدان است.علی مقسم بهشت وجهنم است.علی جان وعشق ولایی فاطمه زهراست.علی خادم مردم است.علی ناشناس شب های یتیمان عرب است.علی عالم به علم وعمل است.علی سخاوتمندومهربان وعزیزاست.علی صبوراست.علی معیارومیزان است.علی مالک خوبیهاست مالک شب های تنهایی است علی حافظ سرالله است.علی حافظ دین محمداست.علی کاتب مکتب قرآن محمداست.علی استادجبرییل امین است.علی کل ولایت کل دین است.علی وصی بحق رسول خداست.علی اوج معرفت ومحبت است.علی بنده پاک خداست.علی ساجدسجده های شبانه است.علی مطیع امرخداست.علی مولودکعبه وشهیدکعبه است.علی ولی است.علی مرداخلاص واخلاق وادب است.علی خالق نهج البلاغه است.علی دریک کلام وجودش برای خدابود.علی سیاستش برای خدابود.علی نبردش برای خدابود.علی حضورش برای خدابود.علی عدالتش قضاوتش شجاعتش همه برای خدابود.علی مردمیدانهای تنگی وسختی بود.علی غریب ماندوازخودگذشت تابخدای خویش برسدودین اسلام تاابدپاینده بماند.امروزوظیفه من وشمااطاعت ازفرزندعزیزش امام خامنه ای میباشیم.زیراولایت سایه امنیت عزت وافتخاراست.زیرسایه ولی میتوان راه حقیقت راشناخت وپیروزی برای همیشه جاودان خواهدبود.نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 فروردین 1395 توسط حسین آرام
تمامی حقوق مطالب برای عمار محفوظ می باشد